Regulamin

EDYCJI KONKURSU PRZEDSIĘBIORCA ROKU 2018
UWAGA! Nastąpiły zmiany w regulaminie Konkursu.
Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu po zmianach.

Patronat

Konkurs odbędzie się pod patronatem Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego prof. zw. dr hab. Alojzego Z. Nowaka.

1. Organizatorzy

Konkurs PRZEDSIĘBIORCA ROKU 2018 jest organizowany przez Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii.

2. Kontekst konkursu

Konkurs odbywa się w ramach V edycji Międzynarodowej Konferencji Przedsiębiorczość XXI wieku. Oblicza i perspektywy.

3. Cel konkursu

Celem konkursu jest propagowanie działań przedsiębiorczych i wspierających takie działania.

4. Nagradzane kategorie

W finale konkursu zostanie wyłonionych po 3 finalistów z co najmniej 3 z 5 kategorii:
I. Start-up Roku Wydziału Zarządzania – przynajmniej jeden z założycieli Start-upu jest studentem lub absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie Start-upy, które istnieją na rynku przynajmniej rok i nie więcej niż 4 lata.
II. Start-up Roku Uniwersytetu Warszawskiego – przynajmniej jeden z założycieli Start-upu jest studentem lub absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie Start-upy, które istnieją na rynku przynajmniej rok nie więcej niż cztery lata.
III. Master of Business – przedsiębiorstwo, które osiągnęło sukces i funkcjonuje na rynku min. 5 lat oraz zostało założone przez absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego.
IV. Innowacja/ Innowator Roku – przedsiębiorcy oferujący innowacyjne produkty, rozwiązania. Przedsiębiorstwa istnieją na rynku przynajmniej rok, założone przez studenta lub absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego.
V. Przedsiębiorca Społeczny – przedsiębiorca, który wspiera działania na rzecz społeczeństwa. Przedsiębiorstwa istniejące na rynku przynajmniej rok, założone przez studenta lub absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego.

5. Procedura zgłaszania się

Procedura zgłaszania się do konkursu:
a) Przedsiębiorcy/Przedsiębiorstwa mogą sami zgłosić chęć udziału w konkursie.
b) Zgłoszenia może dokonać również przedstawiciel pracowników naukowych, pracowników administracyjnych, organizacji studenckich, doktoranckich bądź pracowniczych lub jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

6. Wymagane rekomendacje

W przypadku zgłoszenia o którym mowa w punkcie 5.a. regulaminu wymagana jest rekomendacja przynajmniej jednego przedstawiciela pracowników naukowych, pracowników administracyjnych, organizacji studenckich, doktoranckich bądź pracowniczych lub jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

7. Potwierdzenie udziału

W przypadku zgłoszenia zgodnego z punktem 5.b. wymagane jest potwierdzenie przez zgłoszonego przedsiębiorcę chęci udziału w konkursie.

8. Adres do wysyłania zgłoszeń

Wymagane dokumenty o których mowa w punkcie 6 i 7 regulaminu można wysłać drogą elektroniczną na adres: cenrumwz@uw.edu.pl lub dostarczyć osobiście do Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul Szturmowa 1-3, p. C-421.

9. Komisja konkursowa

Finaliści zostaną wybrani przez Komisję Konkursową składającą się co najmniej z 5 członków reprezentujących między innymi Komitet Organizacyjny Międzynarodowej Konferencji Naukowej Przedsiębiorczość XXI wieku. Oblicza i perspektywy, Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania oraz Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii.

10. Zakaz dotyczący udziału

W konkursie nie mogą wziąć udział członkowie Komisji Konkursowej.

11. Decyzje

Komisja Konkursowa podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.

12. Odwołanie

Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

13. Sprawy nieobjęte regulaminem

Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa.

14. Prawa autorskie

Zgłaszający oświadcza, że jest uprawniony do podpisania „Materiałów konkursowych”.

15. Autentyczność danych

Informacje zawarte w „Materiale Konkursowym” są prawdziwe i kompletne, zgodnie z najlepszą wiedzą Zgłaszającego.

16. Przetwarzanie danych

Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, przechowywanie zawartych informacji w „Materiale Konkursowym,” w celu przeprowadzenia Konkursu oraz na wykorzystanie tych informacji m.in do badań naukowych, edukacyjnych, opracowań publikacji promocyjnych czy publikacji medialnych, przeznaczonych dla odbiorców wewnętrznych lub zewnętrznych.

17. Prawo do publikacji danych

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach Konkursu.

18. Akceptacja regulaminu

Wypełnienie i zgłoszenie do Organizatora „Materiału Konkursowego” jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

19. Zmiany w regulaminie

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz do odwołania Konkursu w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny/ zobowiązuje się do zamieszczenia ewentualnych zmian na stronie internetowej Organizatora.

20. Rejestracja

W celu wzięcia udziału w Konkursie należy zarejestrować swoje uczestnictwo w Konkursie za pomocą formularza udostępnionego na stronach Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW, poprzez jego poprawne, kompletne i rzetelne wypełnienie i wysłanie do Organizatora za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu do 5.10.2018 r. do godziny 23:59 czasu CET. Treść wypełnionego formularza zwana będzie dalej „Materiałem Konkursowym”.

21. Laureaci

Finaliści i laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz publikacje na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania, Centrum Przedsiębiorczości oraz Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii. Dodatkowo zdobędą możliwość posługiwania się nadanym tytułem we wszystkich materiałach reklamowych.

O konkursie

Konkurs Przedsiębiorca Roku przeznaczony jest dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Chcemy docenić tych wszystkich, który tworzą innowacje, zakładają i rozwijają nowe przedsiębiorstwa, działają na rzecz gospodarki i społeczności.

AktualizacjeKontakt

Wydział Zarządzania – Centrum Przedsiębiorczości,
Ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii,
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa

(WZ) 22 55 34 031
(UOTT) 22 55 40 730