Bezpieczeństwo i poufność danych

Przykładamy ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa i poufności danych gromadzonych w procesie aplikacji. Dane te wykorzystywane są jedynie na potrzeby konkursu i nie są udostępniane osobom trzecim. Jedynie wybrane dane osobowe finalistów, po uprzedniej ich akceptacji, podawane są do publicznej wiadomości. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do zgromadzonych informacji i ich aktualizacji lub zmiany.

O konkursie

Konkurs Przedsiębiorca Roku przeznaczony jest dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Chcemy docenić tych wszystkich, który tworzą innowacje, zakładają i rozwijają nowe przedsiębiorstwa, działają na rzecz gospodarki i społeczności.

AktualizacjeKontakt

Wydział Zarządzania – Centrum Przedsiębiorczości,
Ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii,
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa

(WZ) 22 55 34 031
(UOTT) 22 55 40 730